Montáž

Montáž je jedným z kľúčových momentov, ktorý rozhodujúcim spôsobov ovplyvňuje funkčnosť a životnosť okien. Správna montáž je dôležitá bez ohľadu na to, či sa montujú okná plastové, hliníkové alebo drevené. Nestačí mať iba kvalitné okno. Aj to najlepšie okno sá dá pokaziť, ak je montáž vykonaná neodborným spôsobom.

Niektorí zákazníci si na vlastnú škodu neuvedomujú , čo všetko sá dá nekvalifikovanou montážou pokaziť. V snahe ušetriť si dajú montáž okien realizovať spoločnosťami s minimom skúseností , bez dostatočného technického vybavenia. Veľakrát si takto významným spôsobom znižujú životnosť okien a dverí.

Od 1.1.2010 platí na Slovensku nová norma o montáži okien – STN 73 3134 – stavebné práce, styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Aj v zmysle tejto normy naša spoločnosť svojim zákazníkom pri montáži okien a dverí ponúka možnosť utesnenia montážnej škáry pomocou tesniacich pások (zvnútra parotesná a zvonku paropriepustná vodeodolná). Takéto pásky zabraňujú vnikaniu vlhkosti do montážnej škáry a významným spôsobom eliminujú riziká, znehodnocovania montážnej peny. Zvlhčenie motážnej peny o 5% znižuje tepelnoizolačné vlastnosti o 50%!

Požívanie parotesných a paropriepustných vodeodolných montážnych pások síce zvyšuje cenu montáže, ale z dlhodobého pohľadu je to určite investícia,ktoré sa oplatí.Náklady na prípadné opravy sú značné a každá takáto oprava je veľmi komplikovaná.

S pribúdajúcim množstvom výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov pribúda počet tzv. predsunutej montáže. T.j. montáže ,pri ktorých je okno umiestnené pred murivo do tepelnej izolácie. Je to zložitejší spôsob montáže a je potrebné s ňou mať skúsenosti. Naša spoločnosť sa môže pochváliť tým, že takýto spôsob montáže dokáže realizovať.

O kvalite pri montáži okien ,ako aj o samotnej kvalite našich okien hovorí fakt , že sme realizovali dodávku a montáž okien na niekoľko pasívnych domov . Na niektorých z nich sa realizovali aj blower door testy a výsledný parameter bol vynikajúci. Pozrite si nasledujúce obrázky.

Blower door test2 Blower door test4 Blower door test5 Blower door test6

Ak nie ste presvedčení o tom, ako je montáž okien a dverí dôležitá , odporúčame Vám prečítať si článok jedného z najväčších odborníkom v tejto oblasti na Slovensku Prof. Ing. Antona Puškára, PhD. zo Stavebnej fakulty STU Bratislava,ktorý nájdete tu.

RD KE mont.paska1 RD KE mont.páska2 RD KE mont.páska3 montáž s páskou montáž s páskou2 montážne práce po montáži Montáž s páskou 1 Montaz Wienerberger2 Montaž Wienerberger4 Montáž Wienerberger3

O tom , že robíme kvalitné okná a zároveň ich aj montujeme na vysokej úrovni, svedčí aj skutočnosť, že sme okná montovali aj vo veľmi obľúbenej časti Londýna,vo Wimbledone.

Wimbledon Park Road montáž

Montáž zimných záhrad

MontažZZ2 Strecha2