Plastové fasády

Aby sa pri veľkoplošných zaskleniach mohli vytvárať jemné konštrukcie, ponúkajú fasádne systémy REHAU ideálne doplnky k programu okien. Stĺpikovo- priečnikové konštrukcie REHAU umožňujú jednopodlažné zasklenia, viacpodlažné zavesené fasády, polygonálne použitia, zasklenia schodísk alebo naklonené (sklonené) fasády (priečelia). Popri úzkej pohľadovej šírke 50 mm majú všetky fasádne systémy vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Najmä pre pasívne domy ponúka REHAU náročné riešenie fasádnym systémom REHAU-Polytec 50 PHZ certifikovaným pre pasívne budovy.

REHAU-Polytec 50

Fasada rehauCF928x6

Energeticky efektívne fasádne riešenie

REHAU-Polytec 50 predstavuje hospodárne a architektonicky náročné fasádne riešenie s vysokou energetickou účinnosťou.Na individuálne stvárnenie je k dispozícii množstvo hliníkových krycích profilov s pohľadovou šírkou 50 mm.Všetky REHAU systémy okenných profilov možno kombinovať s REHAU-Polytec 50.

Konštrukčný princíp: spôsob stĺpik – priečnik
Vonkajšia časť: krycí plášť, hliník prietlačne lisovaný
Vnútorná časť: PVC profily (s ochrannou fóliou), biela (podobná RAL 9016)
Náhľadová šírka: 50 mm
Tepelná izolácia: 1,3 W/m²K
Stavebná hĺbka profilov: 71 mm až 134 mm
Nepriepus tnosť nárazového dažďa: R7 podľa DIN EN 12154:
Priepustnosť vzduchu: A4 podľa prEN 12152
Protihluková ochrana: RW = 43 dB (SSK 4)
Úzka šírka 50 mm, nízka stavebná hĺbka, veľkoplošné zasklenie
Polygónové využitie v jednotnom dizajne:
individuálne zostavenie pomocou prítlačných a krycích líšt z hliníka na vonkajšej strane fasády, špeciálne na objekt sa vzťahujúce profily možné dodať na požiadanie
Integrácia okenných systémov REHAU ako otváracích prvkov, voliteľne s dodatočnými hliníkovými krytmi (Alu-Top) pre profily okien
Rôzne plastové kryty (vnútorná strana budovy) podľa statických a architektonických požiadaviek
Farebné vytvorenie povrchu profilu:
hliníkové profily: prášková vrstva GSB RAL-RG 631alebo anodická oxidácia (Eloxal)
PVC profily štandardne biele alebo lakované metódou REHAU Acryl II

REHAU-Polytec 50 PHZ

Fasada rehauCF928x6

Certifikované fasády pre pasívne domy z REHAU-Polytec 50 PHZ

Ako jeden z prvých fasádnych systémov bol REHAU-Polytec 50 PHZ certifikovaný ako komponent vhodný pre pasívne budovy. Okrem vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností má tento profilový systém výhodu úzkej pohľadovej šírky 50 mm. Individuálne sfarbenie a tvarovanie umožňuje presadiť všetky individuálne nároky na dizajn a vytvoriť modernú architektúru v pasívnom dome.

Konštrukčný princíp: stĺpik – priečnik
Vonkajšia časť: kryty, hliník, prietlačne lisovaný
Vnútorná časť: plastové profily (s ochrannou fóliou), biele
Náhľadová šírka: 50 mm
Tepelná izolácia: 0,74 W/m²K – 0,76 W/m²K
Stavebná hĺbka profilu: 71 mm až 94 mm
Nepriepustnosť pri nárazovom daždi: R7 podľa DIN EN 12154:
Priepustnosť vzduchu: A4 podľa prEN 12152
Zvuková izolácia: RW = 43 dB (SSK 4)
Úzka šírka 50 mm, nízka stavebná hĺbka, veľkoplošné zasklenie
Pre individuálne vytvorenie sú k dispozícii rôzne prítlačné a krycie lišty z hliníka (štandardné profily)
Profily špecifikované zákazníkom je možné vytvoriť presne pre daný objekt
Integrácia okenného systému REHAU ako otváracích prvkov pre pasívne domy
Rôzny kryty PVC (vnútorná strana budovy) podľa statických alebo architektonických požiadaviek
Farba povrchov profilov:
hliníkové profily s práškovou vrstvou RAL
PVC profily štandardne biele, lakovanie je možné v takmer všetkých RAL farbách