Zameranie

Zameranie okien a dverí, ktoré Vám dodávame je služba, ktorú Vám poskytujeme bezplatne. Možno sa na prvý pohľad zdá, že ide o činnosť, ktorá je pomerne jednoduchá, ale z pohľadu dlhodobo správneho fungovania dodaných výrobkov ide o proces mimoriadne dôležitý.

Pri nesprávnom zameraní okien a dverí dodchádza k tomu, že montážna škára nemá správnu veľkosť. V prípade, že je menšia ako odporúčaná, osadené okno prípadne dvere nemajú dostatočný priestor na dilatáciu, vzhľadom na to, že u každého okna dochadza vplyvom zmeny teplôt a roťažnosti materiálu k pohybom, ktoré sa pri správnom ukotvení prenášajú do montážnej škáry. V prípade, že je montážna škára väčšia ako je odporúčané, nevznikajú problémy s rosťažnosťou ale môžu sa objaviť problémy so statikou, vypĺňaním montážnej špáry.

Montážna škára vždy musí zohľadňovať použitý typ profilu (plast,drevo,hli­ník), farbu profilu (tmavšie profily majú väčši rozťažnosť) a veľkosť montovaného výrobku.

Zameranie okien realizujú naši najskúsenejší a odborne zdatní pracovníci.