Záručný servis

Spoločnosť AWINDOR, s.r.o., ponúka svojim zákazníkom z závislosti od typu výrobku, ktorý si u nás zakúpili:

  1. Na plastové a hliníkové výrobky poskytujeme 10-ročnú záruku na farebnú stálosť profilov a povrchovú úpravu kovania, 5-ročnú záruku na funkčnosť kovania, pri správnej starostlivosti, s ktorou Vás oboznámime pri preberaní výrobku.
  2. Na drevené výrobky poskytujeme 3-ročnú záruku a 10-ročnú záruku na povrchovú úpravu kovania.
  3. Na dodávku a montáž doplnkového sortimentu poskytujeme 2-ročnú záruku.

Tieto záruky platia v prípade, ak boli okná a dvere namontované našou spoločnosťou. V opačnom prípade je záruka na dodávané výrobky 2 roky.

Počas záručnej doby opravíme všetky prípadne chyby, ktoré neboli spôsobené nesprávnym používaním okien a dverí. Aby zákazník vedel, ako sa o naše výrobky starať, dostane pri kúpe návod na údržbu okien a dverí.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že nastavovanie samozatváračov, nastavovanie okien a dverí (nastavenie ich prítlakov, zoradenie, premazania) nie je možné považovať za reklamáciu v rámci záručej doby. Sú to servisné úkony, ktoré vykonávame v rámci pozáručného servisu. Tieto úkony vykonávame bezplatne počas prvých 6 mesiacov používania našich výrobkov.